Bezpečnost potravin

Časový harmonogram posuzování tvrzení v EFSA

Vydáno: 9. 1. 2009
Autor:

Statistický přehled termínů pro posouzení více než 4 tisíc podaných návrhů tvrzení s vlivem na zdraví.

V tabulce uveřejněné pod názvem “Statistický přehled termínů” jsou uvedeny různé typy tvrzení, která EFSA obdržel a termíny jejich posuzování.
 
Hlavní předmět tvrzení
Celkem
Termín*
31/07/09
Termín**
30/11/09
Termín***
Dohodou
Vitaminy
229
87
80
62
Minerální látky
203
74
62
67
Makronutrienty
366
134
46
185
Potraviny
344
107
34
204
Strava
23
12
0
11
Vláknina
128
63
33
32
Probiotika
328
68
82
178
Ostatní látky
664
224
131
309
Rostlinné zdroje (Botanicals)
1 900
255
0
1 645
Celkem
4 185
1 024
468
2 693
 
*) Tvrzení, která prošla předběžným skríningem, a u kterých nebyly provedeny žádné změny oproti seznamu z července 2008.
**) Tvrzení, která přibyla v listopadu 2008 na seznam z července 2008 nebo tvrzení, u kterých byly v listopadu 2008 učiněny změny.
***) Tvrzení, která byla zaslána zpět k dalšímu objasnění, nová tvrzení podaná v prosinci 2008 a tvrzení, u kterých byla v prosinci 2008 provedena změna. Dále všechna tvrzení, která neprošla předběžným skríningem a vyžadují doplnění dalších informací dříve, než je příslušný panel EFSA bude posuzovat.