Bezpečnost potravin

Časopis Výživa a potraviny – 2/2011

Vydáno: 15. 3. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".

Časopis Výživa a potraviny – 2/2011

OBSAH:
Šustová, K.:
Mléko syrové nebo pasterované
Fiala, J.:
Citrón jako prevence rakoviny a infekce?
Obermaier, O.:
Aktuální otázky o mléčných potravinách
Kozelková, M., Lužová, T., Šustová, K:
Využití NIR spektroskopie v mlékárenství
Kuchtík, J., Šustová, K, Milerski, M.:
Ovčí mléko – minoritní, ale zajímavý produkt
Pokorná, J.:
Mateřské mléko – potravina pro nejmenší

Zpravodaj pro školní stravování – 2/2011

OBSAH:
Jarní návraty
Odborná exkurze do Holandska a Lucemburska pro pracovníky ve školním stravování
Zelenina po celý rok – jaro
Jídelna je vizitka školy, říká Zuzana Tíkalová, vedoucí školní kuchyně na ZŠ Chmelnice
Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP)
Výročí v roce 2011 – 195. výročí od úmrtí krále labužníků
Program konference Školní stravování 2011
Masopust nebo jen půst

Zdroj:  Společnost pro výživu