Bezpečnost potravin

Čas chřipky (i ptačí) nastává

Vydáno: 15. 10. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.10.2009.

Přestože je v naší republice i díky zodpovědným chovatelům drůbeže, pokud jde o ptačí chřipku, klid, je třeba být stále ve střehu. V uplynulých dnech byl hlášen vysoce patogenní virus H7N1 ve Španělsku. Konkrétně v rodišti Dona Quijota, v provincii Guadalajara, regionu Castilla – La Mancha. Postiženo bylo kolem 250 000 slepic.

Právě v nastávajícím podzimu, kdy klesají teploty, nastává čas pro šíření chřipek, i té ptačí, tj. aviární influenzy. Je tedy dobré, aby i nadále chovatelé drůbeže pečlivě sledovali chovy. Kromě toho ostatně i stále platí mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy ČR, která byla vydána již v roce 2007 a nebyla zrušena. Podle nich jsou povinni chovatelé, kteří chovají jako podnikatelé drůbež, hlásit své místně příslušné krajské veterinární správě významné změny zdravotního stavu chovaných ptáků. To znamená pokles v příjmu potravy o více než 20 % nebo pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny, anebo úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

Dále je také vhodné chovat drůbež vodní odděleně od hrabavé a bránit kontaktu s volně žijícími ptáky. To ale není nic nového. I chovy ostatních hospodářských zvířat mají být organizovány tak, aby zvířata nemohla být v kontaktu s volně žijícími živočichy. To vyplývá z veterinárního zákona.

Virus ptačí chřipky je v okolním prostředí v Evropě stále přítomen, je tedy dobré riziko nepodceňovat. Je třeba uvést, že Státní veterinární správa ČR monitoruje situaci pečlivě, vyšetřujeme i volně žijící ptáky, kteří uhynuli a v letošním roce (ani v loňském) jsme žádného nemocného nezaznamenali. Přesto jsme v pohotovosti.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR