Bezpečnost potravin

Čápi ptačí chřipku nepřenesli

Vydáno: 21. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18.4.2008.

Na starých hnízdech, zpravidla na komínech, lze pozorovat navrátivší se čápy. Již na první pohled jsou zdrávi a lze potvrdit, že ptačí chřipku „nepřinesli“.
 
Státní veterinární správa ČR nicméně pečlivě sleduje nákazovou situaci a lze říci, že zatím je s aviární influenzou klid. V uplynulém týdnu byly z rybníků u Českých Budějovic hlášeny úhyny farmově chovaných kachen. Vzorky byly odeslány na vyšetření a ptačí chřipka nebyla potvrzena. Všechny krajské veterinární správy jsou informovány, že mají veškerým podezřením věnovat náležitou pozornost, a opravu tak činí.
 
I chovatelé dobře vědí, že mají i nadále povinnost hlásit místně příslušné krajské veterinární správě zvýšené a hromadné úhyny drůbeže, popřípadě i volně žijícího ptactva. Stále platí veterinární opatření, že chovatelé podnikatelé jsou povinni hlásit místně příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody u chované drůbeže o více než 20 % nebo pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny, nebo úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
 
Po loňských zkušenostech s nepříjemným zavlečením ptačí chřipky do chovů drůbeže lze očekávat, že chovatelé si jsou případných rizik dobře vědomi, a že budou všechna doporučení Státní veterinární správy ČR ve vlastním zájmu dodržovat.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR