Bezpečnost potravin

Campylobacter: příprava nového vědeckého stanoviska EFSA

Vydáno: 23. 10. 2008
Autor:

Problematika kampylobakterióz bude předmětem 12. vědeckého kolokvia EFSA (Řím, 4.–5.12.2008).

Během posledních let se stal Campylobacter nejčastěji uváděnou zoonózou, která předčila ve výskytu salmonelu. V roce 2006 byl Campylobacter druhou nejčastější příčinou onemocnění z potravin. Ve zprávě publikované pod názvem “Trends and Sources of Zoonoses” vědecké panely BIOHAZ a AHAW konstatovaly, že by kontrolní orgány v EU měly věnovat Campylobacteru vysokou pozornost.
V rámci členských států EU jsou hlášeny značně rozdílné výsledky šetření pokud jde o výskyt Campylobacteru a tím i dopad na onemocnění lidí. Vědecký panel pro biologická rizika (EFSA–BIOHAZ) vydal v roce 2005 vědecké stanovisko k výskytu kampylobakterióz z potravin. Evropská komise si nyní vyžádala, aby toto stanovisko bylo aktualizováno. Za tímto účelem se uskuteční ve dnech 4.–5.12.2008 v Římě 12. vědecké kolokvium EFSA. Program kolokvia.
 
Zdroj: EFSA