Bezpečnost potravin

CA: 5. zasedání kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách

Vydáno: 21. 3. 2011
Autor:

Koná se v Haagu ve dnech 21.–25.3.2011. Připomínky EU k projednávaným bodům programu.

Komise pro Codex Alimentarius (CAC) schvaluje standardy, zásady pro praxi a jiné související texty, které připravují specializované kodexové výbory a ad hoc pracovní skupiny. Každý z 27 členů EU je členem CAC. V roce 2003 se členem CAC stalo Evropské společenství (nyní EU), které si rozdělilo kompetence s členskými státy na základě úrovně harmonizace příslušné legislativy. Od 1.12.2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, nahradila Evropské společenství Evropská unie. EU a její členové vypracovávají stanoviska EU (EU position papers) k problematikám, o kterých se diskutuje v CAC, v různých kodexových výborech a pracovních skupinách.

Ve dnech 21.–25.3.2011 se koná v Haagu (Nizozemí) 5. zasedání kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách (CCCF). Předběžný program zasedání.
Evropská komise vypracovala k některým bodům programu připomínky. Připomínky se týkají těchto problematik:
– snížení etylkarbamátu v destilátech z peckového ovoce (zásada pro praxi);
– maximální koncentrace melaminu v potravinách (tekutá kojenecká výživa);
– maximální koncentrace deoxynivalenolu (DON) a jeho acetylovaných derivátů v cereáliích a cereálních výrobcích;
– maximální koncentrace celkových aflatoxinů v sušených fících;
– mykotoxiny v čiroku;
– arzén v rýži;
– nové metodologie posuzování rizik;
– ochratoxin A v kakau;
– furan;
– pyrrolizidinové alkaloidy;
– limity pro určité látky související se zdravím ve standardu pro přírodní minerální vody.

Přehled připomínek EU.

Zdroj: Evropská komise