Bezpečnost potravin

CA: 4. zasedání Výboru pro kontaminanty v potravinách

Vydáno: 19. 4. 2010
Autor:

Připomínky EU k návrhům Codex Alimentarius, které se budou projednávat 26.–30.4.2010 na 4. zasedání CCCF.

Ve dnech 26.–30.4.2010 se uskuteční v Izmiru (Turecko) 4. zasedání Codex Alimentarius, jeho Výboru pro kontaminanty v potravinách (CCCF). Program zasedání.
 
Evropská komise uveřejnila k některým bodům programu stanoviska EU a členských států (EUMS). Níže je uveden přehled stanovisek EUMS k těmto návrhům CCCF:
 
 

Zdroj: Evropská komise

MZe: Codex Alimentarius
ICBP: Codex Alimentarius