Bezpečnost potravin

CA: 16. zasedání kodexového výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu

Vydáno: 30. 3. 2011
Autor:

Uskuteční se v Mexico City (Mexiko) ve dnech 2.–6.5.2011.

Ve dnech 2.–6. května 2011 se uskuteční v Mexico City 16. zasedání kodexového výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu (CCFFV). Předběžný program zasedání.

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) sponzoruje veřejnou schůzi CCFFV, která se uskuteční dne 5. dubna 2011 ve Washingtonu, D.C. Cílem schůze je poskytnout informace a získat připomínky od veřejnosti k jednotlivým bodům programu a navrhnout stanoviska USA, o kterých se bude jednat na 16. zasedání CCFFV.
CCFFV pomáhá při vypracování světových standardů a zásad pro praxi týkajících se čerstvého ovoce a zeleniny a v případě potřeby problematiky konzultuje s mezinárodními organizacemi, které jsou aktivní v oblasti standardizace čerstvého ovoce a zeleniny.

Zdroj: IFT

Připomínky EU k jednotlivým bodům programu 16. zasedání CCFFV budou uveřejněny zde.

Další informace k problematice čerstvého ovoce a zeleniny

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) vydal pod názvem “Safe Handling of Raw Produce and Fresh-Squeezed Fruit and Vegetable Juices” návod, jak zacházet s čerstvým ovocem a zeleninou (nákup, uskladnění, příprava) a čerstvě vymačkanými ovocnými a zeleninovými šťávami.

K problematice čerstvého ovoce a zeleniny vydal v únoru 2011 informační stanovisko Institut pro potravinářskou vědu a technologii (IFST).

Na základě 38. zasedání kodexového výboru pro hygienu potravin (CCFH) uspořádaly FAO a WHO schůzi expertů, která se uskutečnila ve dnech 19.–21.10.2007 a zaměřovala se na mikrobiologická rizika spojená s čerstvou produkcí ovoce a zeleniny. K dispozici je zpráva z tohoto zasedání, viz Microbiological hazards in fresh fruits and vegetables.