Bezpečnost potravin

Bublina z italských sýrů splaskla

Vydáno: 7. 7. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.7.2008.

Po dvou letech bylo ukončeno šetření případu, kdy italský státní veterinární dozor uzavřel jednu výrobnu sýrů. Dne 31. 3. 2006 byla firma Tradel, Cassalbuttano v Cremoně kontrolována a následně uzavřena, neboť zde u některých výrobků veterináři zjistili překročení data spotřeby, etikety byly přelepovány a prošlých sýrů zde používali ke zpracování do dalších výrobků, například tavených sýrů. Šlo o potenciálně zdravotně závadné výrobky.
 
Jelikož tehdy před dvěma lety došlo ke zmíněnému zjištění včas, nedošlo k distribuci sýrů do tržní sítě, tudíž nebylo ohroženo zdraví lidí. Tyto sýry byly určeny pro domácí, tj. italský trh. 
 
Státní veterinární správa ČR považuje za nutné veřejnost vyčerpávajícím způsobem informovat, sděluje podle Milana Maleny, jejího ústředního ředitele, tato fakta a doplňuje sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Na pravidelném jednání šéfů veterinárních dozorových orgánů členských zemí EU italský zástupce dva roky starý případ zrekapituloval s tím, že nyní došlo k soudnímu došetření tohoto starého případu. Proto zřejmě média případu opět věnovala pozornost.
 
Podle ústředního ředitele SVS ČR Milana Maleny za zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu plně zodpovídá výrobce, se všemi důsledky, které z toho mohou vyplývat. Nicméně český státní veterinární dozor kontroluje, jak zpracovatelé plní ustanovení veterinární legislativy, kontroluje jejich vnitřní kontrolní systémy a samozřejmě prověřuje fyzicky veškeré zásilky potravin živočišného původu z nečlenských zemí a z členských zemí v místech určení namátkově, předmětem kontroly jsou dokumenty, certifikace, a při podezření samozřejmě prověřuje zásilky i fyzicky.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR