Bezpečnost potravin

BSE – žádný nový případ onemocnění

Vydáno: 15. 7. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.7.2008.

Od prosince roku 2007 žádný nový případ, žádná šílená kráva nebyla v ČR ani pozorována, ani na základě vyšetřování diagnostikována.
 
Od počátku letošního roku bylo vyšetřeno 79 509 mozků poraženého a uhynulého skotu, žádný kus nebyl nemocný. Od počátku roku 2001, co se u nás na bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) vyšetřuje, bylo vyšetřeno 1 286 166 kusů skotu, a na toto množství bylo zjištěno 28 nemocných.
 
Že je toto množství zjištěných případů BSE v ČR vzhledem k počtu vyšetření opravdu malé a vzhledem k tomu, že v posledních letech má počet zjištění setrvale sestupnou tendenci, je naše republika hodnocena jako země v tomto ohledu „málo riziková“.
 
Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat se sídlem v Paříži (OIE – Organisation mondiale de la santé animale) na základě posouzení účinnosti veterinárního dozoru a na základě četnosti výskytu nemoci šílených krav, přidělil letos 30. května ČR certifikát, na základě kterého byla naše republika zařazena mezi země s kontrolovaným rizikem BSE.
 
To znamená, že ČR patří stejně jako další členské země EU do skupiny druhé. První skupinu tvoří ty, kde BSE vůbec zjištěna nebyla, a patří sem například Austrálie, Argentina, Finsko, Island, Nový Zéland, Norsko, Paraguay, Singapur, Švédsko a Uruguay.
 
Všechny ostatní země, tedy kromě zemí EU (včetně ČR) a států první skupiny patří do třetí skupiny, tj. skupiny, kde riziko reálně existuje, a je tzv. neurčené.
 
Jelikož všechny případy onemocnění BSE u nás byly zjištěny u skotu narozeného před rokem 2001, (jediným nejmladším případem je kráva narozená 24. 1. 2001, tj. i tato před zákazem zkrmování masokostních mouček), se zdá, že nové výskyty u mladších zvířat prakticky nejsou možné.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR