Bezpečnost potravin

BSE asi způsobuje virus

Vydáno: 28. 3. 2007
Autor: pospisilova

Výzkum provedený na univerzitě v Yale podpořil alternativní názor na vznik spongiformní encefalopatie ( BSE a CJD) a sice, že původcem onemocnění  je spíše vir než prionové proteiny, které jsou běžně během života produkovány.

Zpráva o tom, že nemoc způsobuje virus byla publikovaná 28. ledna 2007 v Proceedings of the National Academy of Science. Závěr zprávy anuluje dosud běžně uváděný důvod onemocnění – abnormální prionové proteiny a dokazuje, že tyto proteiny jsou pozdějším stadiem onemocnění a důsledkem působení viru.
Výzkumníci zjistili v buňkách infikovaných skrapií nebo CJD  (Creutzfeldt-Jakobova nemoc) množství virům podobných částic o velikosti 25 nm a dále, že částice neváží protilátky priónových proteinů což dokazuje, že se nejsou těmito protieny tvořeny. Množství částic v preparátech bylo v  korelaci s vysokou hladinou infekčnosti, zatímco přítomnost priónových proteinů nebyla v této korelaci.
Před tím, než by se mohlo potvrdit, že příčinou přenosných spongiformních enecefalopatií jsou virové částice, je potřebný další výzkum. Abnormální protein pravděpodobně není infekční, ale  vzniká na základě infekce způsobené viry. Vysoce patogenní kultury jsou ideální pro základní studie viru na molekulární úrovni a pro nalezení terapeutických, preventivních a vakcinačních postupů.