Bezpečnost potravin

Brucelóza prasat (Brucella suis)

Vydáno: 29. 6. 2009
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA k původci brucelózy prasat (Brucella suis).

Evropská komise–GŘ pro zdraví a zdraví a spotřebitele požádalo Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vydal vědecké stanovisko k bakterii Brucella suis. Panel pro zdraví a welfare zvířat (EFSA–AHAW) uveřejnil stanovisko k brucelóze prasat dne 26.6.2009 (viz příloha) .
 
Existuje pět biovarů B. suis. Infekci u prasat způsobují biovary 1, 2 a 3. Infekce zvířat způsobená biovary 1 a 3 se liší od infekce způsobené biovarem 2 ve specifičnosti hostitele a geografickém rozšíření.
Z hlediska veřejného zdraví je biovar 2 velmi zřídka patogenní pro lidi, zatímco biovary 1 a 3 jsou vysoce patogenní a způsobují vážná onemocnění u lidí.
V současné době neexistuje žádný požadavek na monitorování a kontrolu B.suis u domácích nebo divokých prasat, a proto ve většině členských zemí chybí systematické epidemiologické údaje o brucelóze prasat. Onemocnění se vyskytuje převážně ojediněle (s výjimkou určitých oblastí, kde vlastnosti produkčního systému umožňují endemický výskyt B. suis).
V rámci EU je epidemiologická situace různá. Některé země jsou bez výskytu tohoto onemocnění, jiné uvádějí ojedinělé případy výskytu a jiné považují brucelózu prasat za nově se objevující problém. Epidemiologický důkaz, který je k dispozici, ukazuje na to, že B. suis biovar 2 je nejběžnější faktor, ale biovary 1 a 3 se mohou rovněž vyskytovat.
Na základě dostupných údajů se zdá, že divoké prase zůstává hlavním zdrojem infekce pro prase domácí. Údaje z Francie a Portugalska uvádějí přenos pohlavní cestou. K přenosu však může docházet i jinak.
Pracuje se na vývoji diagnostických testů pro B. suis (na bázi ELISA), které by se využily při testování divočáků při odběru semene a pro povinné rutinní testování.
 
Příloha: Porcine brucellosis (Brucella suis) (pdf, 2,10 MB, 111 stran)
 
Zdroj: EFSA