Bezpečnost potravin

Britští biofarmáři bojují o přežití

Vydáno: 5. 1. 2009
Autor:

Razantní nárůst cen biokrmiv ve Velké Británii vedl tamní biofarmáře k návrhu, aby jim bylo povoleno po určitou dobu zkrmovat v biochovech konvenční krmiva.

Londýn (aho/lme) – Ve snaze vymanit se ze stoupajícího tlaku vyvolaného růstem cen biokrmiv, který dramaticky sráží odbyt biopotravin a stoupající počet biofarmářů, chtějí britští biofarmáři začít zkrmovat svým biozvířatům levnější konvenční krmiva. V dopise britskému ministerstvu zemědělství (DEFRA) žádá svaz biovýrobců Soil Association, aby byla poskytnuta po určitou dobu výjimka a umožněno zkrmování konvenčních krmiv v biochovu. Výsledné produkty by poté bylo nutné ztržňovat jako konvenční. Zpětný návrat na biotrh by byl možný po adaptačním období, které by trvalo minimálně šest měsíců.
 
Iniciativa Soil Association je podporována téměř všemi britskými biosdruženími jakými jsou Organic Food Federation, Organic Farmers and Growers, Scottish Organic Producers Association. Kritické hlasy naproti tomu (např. Organic Research Centre) varují, že podobné „bioprázdniny“ by vedly u spotřebitelů k dalšímu znejistění a vedlo by k dalšímu výraznému poklesu obratu.
 
Britské ministerstvo zemědělství se vyjádřilo ve smyslu, že je nutné nejdříve prověřit, jak by takové opatření bylo kompatibilní se směrnicí EU upravující oblast biochovu hospodářských zvířat.  
 
Überlebenskampf: Britische Biobauern wollen konventionell füttern
[cit. 2008-12-23], www.animal-health-online.de