Bezpečnost potravin

Britský expert varuje před rezistentním obalečem jablečným

Vydáno: 18. 5. 2008
Autor:

Britský entomolog potvrdil zvyšování rizika rezistence obaleče jablečného vůči hlavní skupině chemických pesticidů. Tento škůdce se již stal velkým problémem v oblastech pěstování jablek ve střední a jižní Evropě.

     Riziko, že se obaleč jablečný (Cydia pomonella) stává rezistentní vůči hlavní skupině chemických pesticidů, se zvyšuje. Souvisí to také s globálním oteplováním. Na výročním dni britské asociace pěstitelů ovoce „British Independent Fruit Growers´Association“ (BIGFA) v Kentu to v lednu 2008 potvrdil přední britský entomolog Dr. Jerry Cross z britského výzkumného centra East Malling Research. Sdělil, že obaleč jablečný se již stal velkým problémem v oblastech pěstování jablek ve střední a jižní Evropě, což činí časté postřikování nezbytným. Jestliže se vyskytne rezistence, velmi málo přípravků funguje účinně, proto je nutné použít nechemické metody ochrany. To zvyšuje náklady pěstitelů, a proto je důležité zabránit vzniku rezistence oužíváním integrované ochrany. To zahrnuje integraci používání jednosložkových insekticidů s používáním přípravků biologické ochrany, u níž je vývoj rezistence velmi nepravděpodobný.  Jeden nový, hostitelsky specifický a bezpečný, je biologický insekticid – granulovirus CyD-X, patogen obaleče jablečného. U něho je výhodné, že infikované larvy, které přežívají zimu, mohou zavést infekci příští jaro a tím ji přenést z jedné pěstební sezóny do druhé. Ale virus působí pomalu a mohou se vyskytnout  povrchová poškození ovoce předtím, než larvy uhynou. Ale tam, kde se vyskytují průměrné až vysoké invaze obaleče, není rozumné se spoléhat pouze na něj. Lze použít také entomopatogenní hlístici, která, aby účinně působila, musí být aplikována během srážek. Snadnější je používání systému autokonfusních lapáků Exosex instalovaných v počtu 25 lapáků/ha. Samečci obaleče vstupující do lapáků se obalí samičím feromonem. Tento systém je velmi účinný proti nízkým populacím obaleče. Za posledních deset let druhé generace obaleče staly odolnější. Aktivují v srpnu a jsou mnohem škodlivější než první generace vyskytující se v červnu. Jablka jsou mnohem více citlivá ke škodám, když jsou zralá, protože jsou měkčí. To je další důvod, proč je druhá generace větším problémem. To se týká obzvláště raných odrůd. Entomolog Cross sdělil, že dává přednost Bi-sex návnadám oproti feromonovým lapákům pro monitorování počtu obaleče jablečného, protože ty vylučují zbytečné postřikování.