Bezpečnost potravin

Britové agitují pro bio

Vydáno: 16. 3. 2011
Autor: Mgr. Dana Koubová

Ve Velké Británii probíhá marketingová kampaň na podporu spotřeby ekologických produktů.

Biobranže ve Velké Británii se proti poklesu spotřeby ekologických potravin brání marketingovou kampaní v hodnotě zhruba 2,4 mil. EUR. V souvislosti s hospodářskou krizí klesla v roce 2009 spotřeba bioproduktů na ostrově téměř o 13 procent. V konzumaci ekologických potravin jsou Britové ve srovnání s jinými evropskými zeměmi pozadu. Němečtí spotřebitelé utratí za bioprodukty na osobu zhruba dvakrát více peněz než Britové. Ekologicky obhospodařované plochy ve Velké Británii však intenzivně narůstají.
Cílem kampaně s mottem „Proč mám rád bio“ není změnit nebo vychovat spotřebitele v ryzího biozákazníka. Organizátoři, Organic Trade Board (OTB), spíše doufají, že průměrného spotřebitele motivují k častějšímu nákupu ekologických produktů. Kampaň, založená na tři roky, je financována z poloviny firmami z biosektoru a z poloviny Evropskou unií. Jsou plánovány akce na sociálních sítích, ale i tiskové zprávy a televizní reklamy.
DLZ Agrarmagazin, 2011, č. 2, s. 13