Bezpečnost potravin

Březnová kontrola vajec splnila účel

Vydáno: 22. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.4.2008.

Po celý březen ve všech krajích ČR probíhala kromě normálních rutinních kontrol cílená kontrolní akce na obchodování s vejci. Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR ji vyhlásil právě v období předvelikonočním a velikonočním, kdy je o tuto komoditu zvýšený zájem.
 
Od konce února do konce března se inspektoři krajských veterinárních správ zaměřili na kontrolu označování vajec, označování obalů, na jakostní znaky vajec (čistota, nepoškozenost skořápek, přítomnost cizích látek a pachů), na kontrolu data minimální trvanlivosti a u barvených vajec na označování, data minimální trvanlivosti, identifikační označení a na použitá barviva.
 
Celkem bylo provedeno 82 kontrolních akcí, při kterých byla v kontrolována čerstvá vejce a vejce barvená. Byla kontrolována vejce původem ze Slovenska, Polska, Estonska, Německa, Holandska, Dánska, Itálie a Španělska. Závad nebylo zjištěno mnoho, ve 3 případech špatně značené obaly (Španělsko, Slovensko, Německo), v jednom případě neoznačená vejce (Španělsko) a ve 2 případech znečištění nad povolenou míru a porušení skořápek (Polsko). U barvených vajec inspektoři závady nezjistili.
 
V rámci přijatých opatření bylo dodavateli vráceno celkem 1 542 240 vajec. Šlo o tři zásilky ze Španělska a dvě z Polska. V jednom případě bylo uloženo zlikvidovat 5 340 vajec v asanačním podniku, zásilka byla ze Slovenska. Dvakrát byla uložena pokuta v celkové výši 20 000 korun. O přijatých krocích byla též v souladu s nařízením Komise (ES) č. 557/2007 informována Evropská komise.
 
Z uvedených zjištění lze vyvodit, že obchodníci s vejci se nedopustili výrazných pochybení, ve všech případech šlo o technické problémy (zejména o označování). V žádném případě nebylo shledáno takové pochybení, které by přímo ohrozilo zdraví zákazníků.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR