Bezpečnost potravin

Bivoltinní zavíječ kukuřičný v Německu

Vydáno: 8. 9. 2009
Autor:

Na jihozápadě Německa nyní vytváří zavíječ kukuřičný dvě generace ročně, které vedle stébel a listů poškozují také palice a vřetena.

Pěstitelé kukuřice v Bádensko-Virtembersku jsou znepokojeni, protože zavíječ kukuřičný, který se zde vyskytuje, nyní vytváří dvě generace ročně. Tím se škody v kukuřici podstatně zvyšují. Zda se jedná o novou rasu nebo o adaptační reakci, zkoumají nyní pracovníci Zemědělského technologického centra (LTZ) v Augustenbergu. Dosavadní oblast rozšíření je Hornorýnská nížina v oblasti Freiburgu.
Larvy tzv. bivoltinního zavíječe nezpůsobují pouze požer stébel a listů v srpnu. Horší je žír druhé generace v palicích, mezi listeny a vřetenem v září. Druhá generace může způsobit enormní problémy s kvalitou, protože vyžrané otvory slouží jako vstupní brána pro infekci houbami rodu Fusarium.
Podle LTZ je v postižených oblastech proti bivoltinní rase nutná nová strategie ochrany. Napadené plochy kukuřice by se např. měly jednou ošetřit insekticidem Steward a poté dvakrát parazitickou vosičkou rodu Trichogramma.
Nadále je však potřeba dodržovat zásady polní hygieny, a to i v nenapadených oblastech:
  • Mulčovat/drtit posklizňové zbytky pokud možno bezprostředně po sklizni.
  • Pokud se starší larvy vyskytují na bázi stébla, je podmítka strniště nejjistějším ochranným opatřením. Ta se doporučuje také proti fuzáriím v následně pěstované pšenici.
Top Agrar, 2009, č. 8, s. 32