Bezpečnost potravin

Bisfenol A v kojeneckých lahvích

Vydáno: 1. 12. 2008
Autor:

Profesor z Univerzity Würzburg kritizuje stanovisko EFSA bagatelizující riziko z bisfenolu A.

Bisfenol A (BPA) je obsažen v kojeneckých lahvích, v tvrdých plastových lahvích na nápoje a v těsnění obalů konzerv, a v určité míře může přecházet do obsahu. Profesor G. Schonfelder z Univerzity Würzburg kritizuje stanovisko EFSA vydané narychlo v červenci 2008, a sice že z bisfenolu A nehrozí lidem žádné nebezpečí. Dokonce se podle toho zdá, že by limity mohly být ještě změkčeny.
Přitom se stanovisko zdůvodňuje ještě tím, že nenarozené děti jsou matkou dostatečně chráněny před působením bisfenolu a případně jsou schopny v dostatečné míře tuto látku štěpit. To je však v zásadním rozporu s dosavadními vědeckými poznatky. Studie ukazují, že během těhotenství ženy bisfenol ukládají, a že tato látka přechází z těla matky do dítěte. V krvi těhotných žen i plodů byla zjištěna signifikantní množství.
Američtí vědci prokázali měřitelné množství bisfenolu v moči 92 % osob (z celkem 2500 testovaných). Přitom koncentrace byly vyšší než koncentrace, které v pokusech na zvířatech vedly k vzniku vrozených vad, změnám ženských pohlavních orgánů, větší tučnosti,  a dalším anomáliím. Tato fakta dosud EFSA nevzal v úvahu.
Zdá se, že EFSA rozhodoval na základě nevhodných argumentů. Mělo by být především zajištěno, aby byli dostatečně chráněni novorozenci. Proto by EFSA měl v zájmu preventivní péče zakázat bisfenol v kojeneckých lahvích, jak to již udělala kanadská vláda.

Dtsch. Lebensm.-Rdsch., 104, 2008, č. 9, s. 452

Další informace