Bezpečnost potravin

Bisfenol A: schůzka EFSA

Vydáno: 5. 2. 2010
Autor:

Počátkem dubna 2010 se uskuteční schůzka expertů EFSA s národními experty z členských států EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zve národní experty z členských států EU na schůzku, která se uskuteční počátkem dubna 2010. Diskutovat se bude o probíhající vědecké práci týkající se bisfenolu A (BPA).
Na schůzce EFSA seznámí se svým návrhem stanoviska k BPA, které v současné době připravuje vědecký panel pro materiály ve styku s potravinami (EFSA–CEF). Jeho schválení se očekává v květnu 2010. Schůzka umožní členským státům, aby se podílely na konečné verzi stanoviska EFSA.
Členové poradního fóra EFSA mají nominovat národní experty, kteří se zúčastní schůzky s experty EFSA (pracovní skupinou pro BPA v rámci CEF).
EFSA uveřejnil vědecké stanovisko k BPA v lednu 2007 a červenci 2008. V říjnu 2009 obdržel EFSA další požadavek od Evropské komise, aby posoudil relevanci nové studie o možných vlivech BPA na vývoj nervového systému a pokud to bude nezbytné, aby v souladu s nálezem aktualizoval existující tolerovatelný denní příjem (TDI) BPA.