Bezpečnost potravin

Biosenzor na rychlou detekci viru H5N1

Vydáno: 28. 3. 2007
Autor: pospisilova

Tým odborníků  z  univerzity  v  Arkansasu vyvinul mobilní biosenzor na rychlé odhalení viru ptačí chřipky  v  polních podmínkách.

Nenákladné zařízení identifikuje virus ptačí chřipky H5N1 z výtěrů z kloaky nebo z trachei drůbeže za dobu kratší než 30 minut a umožňuje rychle zahájit akci proti šíření chřipky (karanténa a vakcinace zvířat). Rychlá detekce viru je pro úspěšnost akce  klíčovým momentem.
V současnosti používané postupy pro detekci onemocnění jsou časově náročné, příliš drahé případně nespecifikují subtypy virů ptačí chřipky. Zařízení sestrojené výzkumníky z univerzity v Arkansasu umožňuje okamžitou detekci a koordinovanou a rychlou reakci.
Výzkumný tým složený z odborníka v chovu drůbeže, profesora v oboru strojního inženýrství a profesora v oboru imunologie využil odbornosti svých členů pro sestavení prototypu zařízení, které je mobilní, jednoduché a umožňuje rychlou, specifickou a citlivou detekci virů ptačí chřipky. Biosenzor je mobilní zařízení konstruované pro použití v polních podmínkách, využitelné jako samostatné zařízení nebo v napojení na počítač. Slouží k získání údajů, jejich analýze a kontrole. Výzkumníci v současnosti usilují o získání dotací na další testování a vývoj technologie a zařízení. Předpokládají, že zařízení bude připraveno pro komerční využití během jednoho roku.
Na základě poznatků z předběžného výzkumu, který se týkal biosenzorů pro detekci salmonel a E. coli, využívá nový systém pro detekci virů, komplexy speciálně tvarovaných mikrofluidních biočipů a červených krvinek.
Cena biosenzoru jako komerčního výrobku bude  nižší než 8000 USD a cena testování bude nižší než 10 USD na jeden vzorek.