Bezpečnost potravin

Biologicky proti fuzariózám

Vydáno: 27. 2. 2009
Autor:

Američtí vědci objevili nový rod bakterie, který by mohl být používán k biologické ochraně obilovin proti houbám rodu Fusarium.

Američtí vědci objevili nový rod bakterie, který by mohl být používán k biologické ochraně proti fuzariózám. Tyto bakterie využívají jako zdroj potravy cholin – látku, kterou produkují květy obilovin. Cholin slouží houbám infikujícím květy (např. fuzária) k orientaci. Květy kolonizované bakteriemi, které „spasou“ cholin, jsou pro houby takřka neregistrovatelné a jsou – minimálně v pokusných podmínkách – méně silně napadány.
V prvních laboratorních a polních pokusech redukovaly bakterie napadení houbami rodu Fusarium stejnou měrou jako chemické fungicidy. Přesto by však tyto bakterie neměly být aplikovány samostatně. „Plánujeme kombinaci s jinými biologickými agens jako např. kvasinkami a bakteriemi produkujícími antibiotika“, tvrdí David Schisler z National Center for Agricultural Utilization Research v Peorii. Vědci si od kombinace různých mechanismů účinku slibují lepší efekt.