Bezpečnost potravin

Biologická ochrana proti křídlatce ve Velké Británii

Vydáno: 6. 8. 2008
Autor:

Činitelé biologické ochrany proti křídlatce japonské by mohli být ve Velké Británii uvedeni již v létě příštího roku.

     Oficiální uvedení nepůvodního činitele biologické ochrany proti plevelům pro vypořádání se s křídlatkou japonskou ve Velké Británii by se mohlo uskutečnit příští léto. Jako součást výzkumu ochrany proti tomuto invazivnímu pleveli je zkoušena introdukce japonského druhu hmyzu nebo houby.
     Výzkumná studie realizovaná CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International) zamítla většinu z 236 druhů hmyzu a patogenů, které byly brány v úvahu. Projekt je nyní zaměřen na patogen – vřeckovýtrusnou houbu Mycosphaerella polygoni-cuspidati a druh hmyzu – meru Aphalara itadoni.Vědci z CABI testovali vlivy mery a houby na 93 druhů rostlin a sdělili, že riziko bylo bezvýznamné a tito činitelé biologické ochrany se tudíž  neukazují jako hrozba pro významné původní druhy rostlin nebo plodiny.
     Práce nyní prochází procesem srovnávacího průzkumu a je již předložena ke schválení organizaci Pest Risk Assessement v Ústřední centrální vědecké laboratoři (Central Science Laboratory).