Bezpečnost potravin

Biologická ochrana na konferenci CIRA ve Francii

Vydáno: 14. 1. 2009
Autor:

Článek ve francouzském časopise Phytoma se zabývá materiály o biologické ochraně rostlin prezentovanými na 8. mezinárodní konferenci o škůdcích v zemědělství (CIRA) konané ve Francii v říjnu 2008.

     Článek ve francouzském časopise Phytoma se zabývá jedenácti materiály o biologické ochraně rostlin prezentovanými na8. mezinárodní konferenci o škůdcích v zemědělství (CIRA) konané v Montpellier ve Francii v říjnu 2008.Subjekty těchto článků jsou:
     * Výzkum ve Starém světě zaměřený na parazitoidy invasivních ploštic v USA.
     * Porovnání tří rodů jihoamerických parazitoidů, kteří by mohli být potenciálně používáni jako užitečné organismy v ochraně proti škodlivým roztočům na rajčatech.
     * Test nutriční hodnoty výživových zdrojů parazitoidů octomilky (Drosophila sp.) na ostrově Réunion a test skladování v chladnu  náhražky vajíček hostitele od parazitoida motýla Diatraea saccharalis.
     * Aklimatizační test výše jmenovaného, uvedeného parazitoida octomilky.
     * Hodnocení účinnosti zlatoočky (Chrysopa spp.) jako predátora červce Planococcus ficus, účinnosti nematod proti obaleči jablečnému (Cydia pomonella), parazitoidů škůdce prosa a dravého roztoče proti škůdci skleníkových okurek.
     * Optimalizace vypouštění parazitoidů motýla Diatraea saccharalis.
     * Vedlejší účinky fungicidů a insekticidů na nematody používané v ochraně proti obaleči jablečnému.