Bezpečnost potravin

Biologická hnojiva

Vydáno: 28. 5. 2009
Autor:

Přátelské bakterie zlepšují uvolňování živin z hnojiv, stimulují vývoj kořenového systému a poskytují rostlinám ochranu proti infekci.

Injekční aplikace prospěšných bakterií do řádku při sázení brambor může podle provedených experimentů kladně ovlivnit výnos a omezit strupovitost hlíz.
Podle Neila Fullera ze Soil Solutions, který tento koncept vyvíjel řadu let, mikroorganismy v přípravku Biomex Starter firmy Omex (kapalná formulace přirozeně se vyskytující přátelské bakterie Bacillus amyloliquefaciens) zlepšují uvolňování živin z hnojiv a současně pomáhají vývoji kořenového systému a poskytují rostlinám ochranu proti infekci.
Biomex lze aplikovat buď ve dvou řádcích podél vysazovaných hlíz brambor nebo postřikem přímo do brázdy. Představa je, že živé bakterie přidané ke startovacímu hnojivu kolonizují kořeny rostliny, které zásobují tyto bakterie kořenovými exudáty bohatými na uhlík. Mikroorganismy zlepšují příjem živin, zvyšují účinnost hnojiv a jako vedlejší efekt produkují metabolity, které stimulují zdravý růst a potlačují choroby. Jak rostlina roste, mikroorganismy se stávají silnějšími a aktivnějšími. To je přesný opak většiny chemikálií a biostimulátorů, které s růstem rostliny ztrácejí účinnost.
Výsledkem je rostlina, která lépe přijímá vodu a živiny. Potenciálně by tyto mikroorganismy mohly získat z aplikovaného hnojiva o 30 % více fosforu a nahradit tak až 80 kg fosforu na hektar.
Výsledky pokusů naznačují, že jednotlivé odrůdy reagují na příjem přípravku Biomex různě. Např. odrůda ’Maris Piper’ určená na výrobu chipsů produkovala méně hlíz, ale vykazovala o 18 % lepší výnosy. Také odrůda ’Fianna’ určená na balení měla o 16 % vyšší tržní výnos. V tomto případě bylo produkováno více hlíz o velikosti 100 mm a velmi málo hlíz větších nebo menších. I zde byl zjištěn významný pokles strupovitosti a vločkovitosti hlíz bramboru, zvláště potom, co byly použity vyšší dávky mikrobiálního ošetření. Při nejvyšší dávce 2 l . ha–1 vykazovaly brambory na parcele s odrůdou ’Maris Piper’ ošetřené bakteriemi pouze 6% infekci aktinomycetou Streptomyces scabies (původce strupovitosti bramboru) v porovnání s 36 % na neošetřené kontrolní parcele a 3% infekci kořenomorkou bramborovou proti 15 %.
Efekt ošetření bakteriemi lze zvýšit ještě aplikací fosforitanů. Aplikace na list nejenže pomáhá vývoji kořenového systému, ale současně přispívá k potlačení chorob. V pokusech byl tento synergický účinek potvrzen. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci přípravku Biomex v kombinaci s konvenčními hnojivy a kvalitním zpracováním půdy.
Farmers Weekly, 150, 2009, č. 17, s. 52–53