Bezpečnost potravin

Bílá kniha proti obezitě

Vydáno: 3. 6. 2007
Autor: pospisilova

Evropská komise přijala program „Evropské strategie výživy a regulace nadváhy a obezity“ s cílem dosáhnout zlepšení během 3 let. Spotřebitelská organizace BEUC je však skeptická.

Evropská komise přijala 30. 5. 2007 „Bílou knihu“ obsahující evropskou strategii výživy a regulace nadváhy a obezity, včetně plánů k dosažení pokroku během 3 let. Tento materiál je postaven na požadavcích obsažených již v programu „EU Platform for Action on Diet, physical Activity and Health“, započatém v r. 2005 v „Zelené knize na podporu zdravé stravy a fyzické aktivity“ publikované v témž roce.
Hlavním úkolem je integrovaně usilovat o snížení nemocnosti jako důsledku nesprávné výživy, nadváhy a obezity v EU. Odhaduje se, že nadváhou a obezitou trpělo v r. 2006 30 % dětí a situace se stále zhoršuje, takže lze očekávat zhoršení chronického zdravotního stavu.
V bílé knize jsou stanoveny principy aktivit a požadavek, aby k realizaci docházelo společným úsilím. V jednotlivých členských zemích mají být vytvořeny místní programy koordinované příslušnými vládami.
Klíčovým prvkem je lépe informovaný spotřebitel, který je schopen díky informovanosti dělat správná rozhodnutí při nákupu. Ke zlepšení má přispět i nové nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních.
Pravidla stanovená pro reklamu zaměřenou na děti jsou přiměřená, ale měla by být ještě kombinována s pravidly jednotlivých členských států, (jaká byla např. nedávno přijata britským Úřadem pro komunikaci – Office of Communication).
V Bílé knize jsou zahrnuty i aktivity ze společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy -CAP), které mohou mít účinek na zdraví (např. distribuce přebytků ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení a prázdninových center).
Je uveden i přehled zpracovaný konfederací CIAA v rámci EU Platform for Action…, podle něhož již v r. 2005 a 2006 tři společnosti změnily složení u 50 % svých výrobků, aby snížily obsah tuků, cukru a soli. Na r. 2008 Komise plánuje studii zaměřenou na vyhodnocení možností změn receptur tak, aby se snížilo množství složek, které hrají roli v rozvoji chronických chorob. Jako nejlepší cesta se zdá být dobrovolná seberegulace ze strany výrobců, takže by se mohlo ukázat, že v r. 2010 už ani nebude zapotřebí vydávat příslušnou legislativu. Bílá kniha by měla stimulovat výukové programy ve školách, aby se pravidla správné výživy a zdravého životního stylu začala vyučovat už v raném věku.
Evropská spotřebitelská organizace BEUC však není bílou knihou příliš nadšena, považuje ji za neadekvátní existujícímu problému obezity. Podle ní je zapotřebí rychlé zavedení srozumitelného označování potravin, protože se spotřebitelé nemohou spoléhat na informace z reklamy. Podle BEUC je bílá kniha, podobně jako všechny redukční diety, postavena na falešných nadějích a nerealistických očekáváních.
 

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=76983-european-commission-obesity-ciaa