Bezpečnost potravin

BfR vyzývá k zákazu antibakteriální látky triklosan

Vydáno: 6. 10. 2009
Autor:

Vzhledem k poměrně vysokému zatížení triclosanem z kosmetických prostředků je třeba chránit člověka před jeho přídavkem jako změkčovadla do plastů.

Triclosan – látka používaná jako antibakteriální činidlo v kosmetice, výrobě textilu aj. je také plastifikátorem při výrobě obalů. Sice není stávající legislativou schválen jako látka přípustná do materiálů přicházejících do styku s potravinami, ale je umožněno, aby jeho použití bylo povoleno národními předpisy. Od roku 2010 již bude možno přidávat jen látky schválené na úrovni EU. Podle úřadu BfR jsou spotřebitelé již ve značné míře ohrožováni triclosanem široce používaným v kosmetice (natibakteriální mýdla, zubní pasty aj.), takže jeho expozice z dalších zdrojů je nežádoucí. Může vyvolat poruchy vývoje mozku, svou podobností s hormony štítné žlázy může působit jako endokrinní disruptor.

EU Food Law, 2009, č. 403, s. 16
http://www.foodqualitynews.com/Legislation/Disagreement-over-why-food-packing-additive-application-withdrawn