Bezpečnost potravin

BfR varuje před potenciálně karcinogenním kojeneckým mlékem

Vydáno: 12. 5. 2009
Autor:

Estery glycidolu a mastných kyselin (1-monoacylglyceroly) byly zjištěny v rafinovaných rostlinných tucích na bázi palmového oleje použitých k výrobě kojenecké výživy.

Posuzování bezpečnosti esterů glycidolu (2,3-epoxypropan-1-ol) a mastných kyselin (obdobně jako esterů 3-MPCP) je otevřenou otázkou. Zatím nejsouk dispozici vhodné metody kvantitativního stanovení, ani dostatečné znalosti o mechanismu vzniku a účinku.
Chemický a veterinární zkušební úřad ve Stuttgartu detekoval potenciálně karcinogenní estery mastných kyselin a glycidolu v rafinovaných rostlinných tucích na bázi palmového oleje používaných k výrobě margarinů. Vzhledem k nemožnosti přesného stanovení obsaženého množství, kalkuloval
Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) s obsahem 1 mg glycidolu/kg tuku. Předpokládá-li se nejhorší možný scénář – úplná digesce glycidolu z esteru, mohli by v případě použití takových tuků v kojenecké výživě přijímat kojenci krmení výhradně průmyslově vyrobenou výživou nebezpečně vysoké množství glycidolu. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná alternativa kojenecké výživy, musí se výrobci zaměřit na co největší snížení obsahu esterů glycidolu a mastných kyselin. Přitom je důležité, že přítomnost těchto esterů je vyvolána právě rafinací olejů za účelem přijatelnější chuti výrobků.
K objasnění potenciální nebezpečnosti esterů jsou nutné toxikologické studie, metody stanovení a objasnění mechanismu tvorby esterů při rafinaci tuků.

EU Food Law, 2009, č. 388, s. 16-17