Bezpečnost potravin

BfR požaduje snížení limitů pro fenol

Vydáno: 8. 12. 2009
Autor:

Při stanovení limitů pro fenol v normách pro materiály v kontaktu s potravinami a pro hračky se vychází ze zastaralé  neodpovídající hodnoty TDI, která by měla být nově stanovena.

Německý spolkový Institut pro hodnocení rizik BfR vyzval Komisi (Stanovisko BfR z 18. 8. 2009), aby snížila dosavadní limit pro fenoly v materiálech v kontaktu s potravinami a v hračkách. Tolerovatelný denní příjem TDI = 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti (tj. hodnota, jejíž příjem po celou dobu života neznamená zdravotní riziko), z něhož dosavadní limity vycházejí, byl stanoven před 40 lety na základě množství, při němž byl na zvířatech ještě pozorován škodlivý efekt. V současné době stanovená hodnota LOAEL = 1,8 mg/kg těl.hmotn., den.
Podle BfR je velmi obtížné zjistit skutečný příjem fenolů lidmi vzhledem k rozdílné migraci z a do různých materiálů. BfR navrhuje, aby kompetentní úřady členských států zajistily shromažďování údajů o uvolňování fenolů z materiálů, aby bylo možno zjistit skutečný příjem fenolů lidmi a aby úřad EFSA nově stanovil hodnotu TDI, z níž vycházejí normalizační instituce (např. DIN, CEN).
Letální dávka fenolu LD50 = 340 – 530 mg/kg těl.hmotn. při orálním příjmu ve vodném roztoku. Podle případových studií může dojít k úmrtí po příjmu 140 – 290 mg/kg těl.hmotn.
V případě aromat došlo k novému přešetření rizik, a jako dávka nevyvolávající riziko byla stanovena hodnota 0,18 μg fenolu/kg tělesné hmotnosti.

EU Food Law, 2009, 414, s. 29