Bezpečnost potravin

Bezpečnost uzených aromat

Vydáno: 11. 1. 2010
Autor:

EFSA dokončil posouzení bezpečnosti 11 uzených aromat používaných v EU.

Panel pro materiály v kontaktu s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CEF) dokončil první posuzování bezpečnosti (nezávadnosti) 11 uzených aromat používaných při výrobě potravin v EU. Na základě výsledku, ke kterému EFSA došel, vypracuje Evropská komise seznam výrobků – látek dodávajících uzené aroma, které budou schváleny pro použití v potravinách.
 
Podle předsedy panelu CEF jsou závěry, ke kterým panel dospěl, založeny na omezených údajích, které jsou v současné době k dispozici. Rovněž odhad příjmu uzených aromat je opatrný (konzervativní přístup).
U některých uzených aromat panel vyslovil obavy, neboť se jejich příjem blíží takovým hodnotám, které by již mohly představovat zdravotní riziko pro spotřebitele. Vzhledem k tomu, že se při posuzování bezpečnosti záměrně nadsazuje výše příjmu, nejsou osoby, které konzumují tato aromata, bezprostředně ohroženy na zdraví.
 
Aby se mohla posoudit bezpečnost (nezávadnost) uzených aromat, panel CEF požádal výrobce o údaje týkající se složení a toxicity jejich výrobků a podrobností o jejich zamýšleném použití a používaných množstvích. Na základě těchto informací panel stanovil úroveň nejvyššího příjmu, která u zvířat nezpůsobuje nežádoucí zdravotní účinky. Tato hodnota byla porovnána s odhadovaným příjmem u lidí za účelem stanovení limitů bezpečného příjmu pro každý výrobek.
 
Pro 11 uzených aromat, která panel CEF posuzoval, experti došli k těmto zjištěním:
 
– U dvou uzených aromat jsou limity bezpečného příjmu dostatečně vysoké, což zajišťuje, že použití těchto uzených aromat v koncentracích, které udává výrobce, nepředstavuje zdravotní riziko.
– U osmi aromat jsou limity bezpečného příjmu nižší, proto existuje zdravotní riziko z jejich příjmu.
– U jednoho aroma nebyly k dispozici odpovídající údaje, které by umožnily posoudit jeho zdravotní nezávadnost.
 
 
Zdroj: EFSA