Bezpečnost potravin

Bezpečnost rostlin získaných novými genomickými technikami: pohled na budoucí výzvy v oblasti hodnocení rizik

Vydáno: 24. 11. 2022
Autor: KM EFSA

Virtuální setkání EFSA určené všem zúčastněným stranám

On-line, 12. prosince 2022, 14:00 – 17:00 hod.

Program

Nové genomické techniky (NGT) jsou definovány jako techniky schopné měnit genetický materiál organismu, které se objevily nebo byly vyvinuty od přijetí právních předpisů o GMO v roce 2001.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzuje bezpečnost GMO ve vztahu ke zdraví lidí a zvířat a k životnímu prostředí v Evropě. Jeho vědecká doporučení využívají manažeři rizik při rozhodování o jejich případném povolení.

V posledních deseti letech požádala Evropská komise EFSA o vydání několika vědeckých stanovisek k hodnocení rizik rostlin získaných prostřednictvím NGT na základě nejnovějších vědeckých poznatků a důkazů v této oblasti.

Tato akce pro zúčastněné strany, která následuje po zveřejnění aktualizovaného vědeckého stanoviska k bezpečnosti a hodnocení rizik rostlin získaných cisgenezí a intragenezí a stanovisko EFSA o kritériích pro hodnocení rizik rostlin získaných cílenou mutagenezí, cisgenezí a intragenezí – připraví půdu pro otevřenou diskusi mezi EFSA a zúčastněnými stranami o současných a budoucích výzvách v oblasti hodnocení rizik NGT.

Struktura zasedání
Akce bude zahájena přehledem nedávné práce EFSA v oblasti NGT, po níž bude následovat moderovaná panelová debata, v níž zástupci akademické obce, nevládních organizací, členských států a průmyslu sdělí své názory a budou s EFSA diskutovat o budoucích příležitostech a výzvách pro hodnocení rizik v této oblasti.

Během akce budou mít posluchači možnost pokládat řečníkům otázky a komunikovat s panelem prostřednictvím živého chatu.

Cíle zasedání

  • Představit práci EFSA v oblasti NGT a podpořit pochopení role EFSA jako vědeckého hodnotitele rizik.
  • Diskutovat o současných a budoucích výzvách souvisejících s hodnocením rizik rostlin získaných z NGT.
  • Vytvořit perspektivu budoucího vývoje v oblasti posuzování rizik NGT a podpořit dialog se zúčastněnými stranami a mezi nimi.

Komu je akce určena?
Registrovat se mohou všichni, kteří se podílejí na hodnocení rizik NGT nebo se o ně zajímají.

Online registrace
Zúčastněné strany se mohou registrovat na tomto odkazu do pátku 9. prosince do 12:00 SEČ.

Zdroj: EFSA