Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin: různé formy správné praxe

Vydáno: 5. 10. 2007
Autor: pospisilova

Přehled používaných správných praktik. Nově se zavádí “Good Nutritional Practice” (správná výživová praxe).

Pro zajištění bezpečnosti potravin se aplikují správné postupy (good practices). V současné době lze používané správné postupy rozdělit do tří kategorií:
1. správné postupy spojené s technologií výroby potravin (Good Manufacturing Practice, GMP; správná výrobní praxe);
2. správné postupy nepřímo spojené s problémy kolem potravin, tj. výzkum, vzdělávání, proškolování (Good Research Practice, GRP; Good Educational Practice, GEP; Good Training Practice, GTrP);
3. správné postupy týkající se chování spotřebitele – jeho manipulace s potravinami v domácnosti (Good Housekeeping Practice, GHKP).
 
Ukazuje se, že mohou existovat i jiné postupy zajišťování bezpečnosti potravin. Nově byl zaveden přístup nazvaný “Good Nutritional Practice” (GNP; správná výživová praxe). Dosavadní postupy je třeba nahradit GNP – postupem, který zahrnuje spotřebitele a je založen na modelu obsahujícím subsystémy z jiných správných praktik.
 
Více informací je k dispozici v příspěvku, který je připraven pro uveřejnění v časopise Trends in Food Science & Technology. Online přístup k tomuto časopisu zprostředkovává Knihovna ÚZPI.