Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin je tématem i pro SOCR

Vydáno: 29. 3. 2007
Autor: pospisilova

Vzdělávací kurzy a publikace Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR).

Jak na brněnském gastronomickém a hotelnickém veletrhu G+H uvedla prezidentka SOCR Helena Pískovská, Svaz se letos zaměřuje i na bezpečnost potravin. Pro malé a střední firmy, které působí v oblasti cestovního ruchu  pořádá sérii vzdělávacích kurzů, na nichž si manažeři firem mohou otestovat, zda jejich provozy splňují hygienická pravidla podle evropské legislativy.

 

Upozornila také na dvě odborné publikace, jejichž obsahem jsou nové bezpečnostní předpisy  a které umožňují každému provozovateli dodržovat správnou hygienickou praxi, založenou na principu systému HACCP.

 

Systém HACCP sleduje kritické body, které tvoří jednotlivé technologické přechody při výrobě a zpracování potravin, na nichž hrozí největší riziko jejich kontaminace. Tyto body je třeba pravidelně kontrolovat a ohrožení konzumenta zabránit.

 

První publikace, určená pro stravovací provozy, je zdarma k dispozici na internetových stránkách www.socr.cz, druhá příručku popisuje pravidla pro uskladnění a prodej potravin v obchodech a lze si ji objednat  u Českého a slovenského odborného nakladatelství.

Školení SOCR, které navazuje na vydané publikace a v praxi aplikuje zavedení systému HACCP, od počátku roku absolvovalo dvanáct lidí, dalších deset bude zkoušky skládat v dubnu. Druhý a třetí cyklus je naplánován na léto a podzim letošního roku.

 

Zdroj: Informace z G + H