Bezpečnost potravin

Bezpečnost kombinace čtyř přídatných látek

Vydáno: 1. 3. 2008
Autor:

Britský Výbor pro toxicitu zkouší kombinaci čtyř aditiv (BHT, kurkumin, propylgalát a thiabendazol) z hlediska možného zvýšení nežádoucích efektů.

Výbor COT (Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment), který je nezávislým poradním orgánem britského Úřadu pro potraviny (FSA = Food Standards Agency), Ministerstva zdravotnictví a dalších státních institucí zpracovává studii týkající se posouzení toxicity kombinace čtyř přídatných látek: butylhydoxytoluen (BHT), kurkumin, propylgalát a thiabendazol. Uvedené čtyři látky byly vybrány vzhledem k závěrům zprávy institutu ILSI (International Life Sciences Institute) týkajícím se možného vzájemného ovlivňování, a proto, že není vyloučeno skutečné kombinované použití těchto látek v potravinách. Existují zprávy, že všechny čtyři látky způsobují zvětšení jater, což se dávalo do souvislosti s indukcí enzymů.
Zkoušel se účinek různě velkých dávek jednotlivých látek a jejich kombinací na krysách Spraque-Dawley.
Z uvedených čtyř aditiv je nejznámější barvivo kurkumin (E 100) široce používané do curry, které má protizánětlivé, antioxidační a antikancerogenní účinky, ale někdy působí naopak karcinogenně.
BHT (E 321) se používá jako antioxidant a vyskytuje se v cereáliích, žvýkačkách, čipsech a šorteninzích.
Dalším antioxidantem je propylgalát (E 310) přidávaný především do tuků a olejů.
Thiabendazol (E 233) se již nepoužívá, ale sloužil dříve proti plísním na ovoci, hlavně banánech.
Kromě zjištění vlivu kombinace látek je předmětem studie i vytvoření metodiky hodnocení vlivu směsí látek na lidské zdraví.

EU Food Law, 332, 2008, s. 12