Bezpečnost potravin

Bezpečnost extraktů rozmarýnu

Vydáno: 16. 6. 2008
Autor:

EFSA vyhodnocoval nezávadnost různých typů rozmarýnových extraktů používaných při výrobě potravin.

Extrakty rozmarýnu (Rosmarinus officinalis L.) obsahují řadu sloučenin, o nichž je známo, že mají silné antioxidační účinky. Mezi tyto látky patří:
– fenolové kyseliny,
– flavonoidy,
– diterpeny,
– triterpeny.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-AFC) vyhodnocoval nezávadnost rozmarýnových extraktů získaných pomocí různých technik extrakce rozpouštědly a sice:

– rozmarýnový extrakt získaný ze sušených listů rozmarýnu pomocí acetonu;
– rozmarýnový extrakt získaný ze sušených listů rozmarýnu pomocí oxidu uhličitého v superkritickém stavu;
– částečně deodorizovaný etanolového extrakt rozmarýnu;
– odbarvený a deodorizovaný extrakt rozmarýnu získaný ve dvou krocích za použití hexanu a etanolu.
 
Základními antioxidačními složkami extraktů jsou fenolové diterpeny: karnosol a karnosová kyselina. Na základě studie provedené na krysách po dobu 90 dní, během které byly krysám aplikovány různé rozmarýnové extrakty, se zjistila NOAEL (No-Observed-Adverse-Effect Level, maximální koncentrace, při které se ještě nevyskytovaly negativní účinky) v rozsahu 180–400 mg extraktu/kg tělesné hmotnosti/den, což je ekvivalentní dennímu příjmu karnosolu a karnosové kyseliny ve výši 20–60 mg/kg tělesné hmotnosti.
Panel expertů konstatoval, že toxikologické údaje o rozmarýnových extraktech nejsou dostatečné ke stanovení numerické hodnoty ADI, neboť chybí údaje o reprodukční toxicitě nebo údaje z dlouhodobých pozorování. Na základě údajů, které byly k dispozici, panel konstatoval, že dietetická expozice nepředstavuje důvod k obavám. Aby spotřebitelé dosáhli příjmu, který by představoval riziko, museli by konzumovat stravu, která obsahuje výhradně rozmarýnové extrakty. Je nepravděpodobné, že by někdo takovouto stravu systematicky přijímal.
 
 
Zdroj: EFSA