Bezpečnost potravin

Bezpečnost cukrů ve stravě: návrh stanoviska EFSA

Vydáno: 23. 7. 2021
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace probíhá do 30. 9. 2021

EFSA zveřejnil návrh vědeckého stanoviska k přípustné horní hranici příjmu cukrů ve stravě.

Dokument obsahuje vědecké posouzení vztahu mezi příjmem cukrů ve stravě a nepříznivými účinky na zdraví ve vztahu k chronickým metabolickým onemocněním, koncovým ukazatelům souvisejícím s těhotenstvím a zubním kazům; doporučení členským státům při stanovování cílů a doporučení pro
cukry ve stravě; a odhady příjmu celkových, přidaných a volných cukrů ve 25 evropských zemích.

Předběžný závěr stanoviska:
Země, které podaly žádost, se konkrétně ptaly, zda by bylo možné stanovit vědecky podloženou mezní hodnotu – tzv. „tolerovatelnou horní hranici příjmu“ (UL) pro živiny – pro celkový obsah cukrů ve stravě, pod níž by konzumace nezpůsobovala zdravotní problémy. Po prověření více než 30 000 publikací dospěli naši vědci k předběžnému závěru, že takovou hranici není možné stanovit.

Stanovisko nicméně s přidruženou mírou jistoty potvrzuje různé souvislosti mezi příjmem různých kategorií cukrů a rizikem vzniku chronických metabolických onemocnění a zubního kazu. Tyto informace mají pomoci členským státům EU při stanovování cílů pro populaci a/nebo doporučení pro jednotlivce v jejich zemi.

Návrh stanoviska obsahuje model příjmu pro celou EU pro odhad spotřeby cukrů ve stravě v jednotlivých zemích a podrobnější přehled hlavních kategorií potravin, které se podílejí na příjmu cukrů ve stravě.

Termín pro zaslání komentářů prostřednictvím elektronického formuláře je 30. 9. 2021

Zdroj: EFSA