Bezpečnost potravin

Bezpečnost a účinnost využívání recyklované teplé vody jako dekontaminační techniky pro jatečná těla

Vydáno: 30. 9. 2010
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA.

Ve zveřejněném dokumentu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (30. září 2010) byla vzata do úvahy potenciální mikrobiologická a abiotická rizika u jatečných těl spojená s dekontaminací recyklovanou horkou vodou a související možností kontroly se závěrem, že dekontaminační účinnost recyklované horké vody se významně neliší od horké pitné vody.
 
Pro účel dekontaminace jatečných těl je v současné době v EU povoleno použití pouze pitné vody. Nicméně recyklace (tedy opětovného použití po ohřátí) vody použité pro dekontaminaci jatečných těl byla v některých zemích přesto praktikována (např. v Kanadě a v Dánsku) – z důvodu šetření životního prostředí a energie.
 
Pokud jde o recyklovanou teplou vodu, jsou důležitá jen mikrobiologická rizika spojená s termo-rezistentními spórami bakterií (C. botulinum, C. perfringens, C. difficile a B. cereus). Tato rizika lze kontrolovat prostřednictvím zajištění toho, že bude recyklovaná horká voda prokazatelně podrobena takovému zahřívání a takové frekvenci, jež zajistí, aby nebylo mikrobiologické riziko recyklované vody vyšší než horké pitné vody. 
 
Abiotických rizik se týká pouze recyklovaná teplá voda s potenciálním výskytem a hromaděním reziduí veterinárních léčiv a dalších chemických kontaminantů, které nejsou uvedeny ve směrnici Rady 98/83/ES – voda pro dekontaminaci jatečně upravených těl drůbeže.
 
Více informací naleznete na webových stránkách EFSA.
 
Zdroj: EFSA