Bezpečnost potravin

Bezpečnost a účinnost preparátu Biosprint® (Saccharomyces cerevisiae) – aditiva do krmiv pro prasnice

Vydáno: 24. 2. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vydal vědecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti výrobku Biosprint® při použití do krmiv pro prasnice. Uvedený výrobek je již schválen bez časového omezení pro výkrm selat, telat a dojnic.
Podle EFSA mají Saccharomyces cerevisiae status QPS (Qualified Presumption of Safety), a proto není zapotřebí posuzování bezpečnosti pro jednotlivý živočišný druh, spotřebitele a životní prostředí. Použití preparátu u prasnic nepředstavuje riziko pro spotřebitele.
Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané v živočišných krmivech (EFSA–FEEDAP) proto posuzoval pouze účinnost aditiva Biosprint® u živočišných druhů. Na základě tří studií došel FEEDAP k závěru, že účinnost je demonstrována u prasnic při aplikaci minimální doporučované dávky preparátu Biosprint®. Stanovisko EFSA je v příloze.