Bezpečnost potravin

Bezpečnost a účinnost preparátu AveMix® XG10

Vydáno: 5. 6. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA k aditivu určenému do krmiv k výkrmu kuřat.

Na žádost Evropské komise posuzoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) bezpečnost a účinnost preparátu AveMix® XG10. Jde o enzymy endo-1,3(4)-beta-glukanázu (E.C.3.2.1.6) a endo-1,4-beta-xylanázu (E.C.3.2.1.8) produkované dvěma kmeny Trichoderma reesei. Aditivum se vyrábí v pevné i tekuté formě, které jsou z hlediska bezpečnosti a účinnosti při použití do krmiv pro výkrm kuřat ekvivalentní. Doporučené dávkování je 4 000 XU a 660 BGU na kilogram kompletního krmiva.
Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané v živočišných krmivech (EFSA–FEEDAP) provedl studii tolerance preparátu (s dávkou 100násobně vyšší než je dávka pro aplikaci do krmiva) a došel k závěru, že použití AveMix® XG10 v množství 100 mg/kg krmiva je bezpečné pro výkrm kuřat.
Byly provedeny také testy genotoxicity a preparát se prověřoval z hlediska vlivu na pokožku, oči a dýchací cesty. Vzhledem k tomu, že může dráždit pokožku a dýchací cesty, je třeba s ním vhodně manipulovat.
Aktivní látky AveMix® XG10 jsou proteiny a jako takové se budou odbourávat/inaktivovat během průchodu trávicím traktem zvířat. Preparát proto nepředstavuje riziko pro životní prostředí.
 
Zdroj: EFSA