Bezpečnost potravin

Bezpečnost a kvalita kozích sýrů v ČR

Vydáno: 27. 5. 2010
Autor:

Výsledky studie provedené za podpory grantu MŠMT.

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně provedli studii zaměřenou na bezpečnost a kvalitu čerstvých kozích sýrů vyráběných na farmě v ČR. U 44 vzorků kozích sýrů se sledovaly vybrané fyzikální a chemické ukazatele (pH, titrovatelná kyselost, sušina, tuk v sušině, obsah soli, aktivita vody). Všechny vzorky vykazovaly vynikající senzorické vlastnosti a jejich složení odpovídalo složení uváděnému výrobcem. Pomocí mikrobiálních testů se stanovovaly tyto mikroorganismy: Enterobacteriaceae spp., mléčné bakterie, Escherichia coli, Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella spp. a Listeria monocytogenes. Zjistilo se, že analyzované čerstvé kozí sýry jsou mikrobiálně bezpečné a mají odpovídající fyzikální a chemické vlastnosti. Výsledky studie jsou v příloze.
 
 
Uvedená práce byla podpořena grantem MŠMT, projekt č. MSM 6215712402.
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 28, 2010, č. 1, s.1–8