Bezpečnost potravin

Bezmasé pondělky

Vydáno: 7. 3. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Meatless Monday“ je mezinárodní kampaň usilující o to, aby lidé konzumovali méně masa, což má přispět jednak k lidskému zdraví, jednak k udržitelnosti života na zemi.

Iniciativa „Meatless Monday“je posláním asociace The Monday Campaigns Inc. (Johns Hopkins School of Public Health). S bezmasými pondělky bylo započato v USA v r. 2003 (Sid Lerner) jakožto se součástí iniciativy “Healthy Monday” (zdravé pondělky), která dále zahrnuje “The Monday 2000”, “Quit and Stay Quit Monday”, “Move it Monday”, “Monday Mile” aj.
Wikipedia
Kampaň za „bezmasé pondělky“ ve Velké Británii odstartoval Paul McCartney v r. 2009. Podobná kampaň probíhá kromě USA také v Austrálii. 
Rozhlas.cz
Rozdílné názory se vyskytují na to, zda se snížení spotřeby masa může zásadně projevit na emisi skleníkových plynů.
MŽP ČR
Omezení konzumace masa však jednoznačně patří mezi zásadní výživová doporučení. Ve zprávě k doporučení „Healthy People 2010 recommendation for Americans“ se zdůrazňuje snížení příjmu tuku ve stravě mj. omezením konzumace masa.

K hnutí „Meatless Monday“ se připojil např. stravovací řetězec Sodexo, který zajišťuje stravování v nemocnicích (přes 900 zařízení), školách, kolejích či úřadech.

EU Food Law, 2011, č. 470, s. 25