Bezpečnost potravin

BEUC usiluje o snížení soli a tuku v nutričních profilech

Vydáno: 23. 2. 2009
Autor:

Spotřebitelská organizace BEUC usiluje o zpřísnění řady limitů u potravin na nichž bude možno uvádět zdravotní tvrzení. Členské státy naopak požadují u některých potravin zmírnění limitních hodnot.

Spotřebitelská organizace BEUC projevuje svůj nesouhlas s navrženými nutričními profily (návrh Komise z 21. 10. 08 zveřejněný 16. 12. 08)
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/consultation/ecsettingnp.pdf a způsobu jejich využívání při uvádění zdravotních tvrzení.
Požaduje, aby nutriční tvrzení bylo zakázáno u potravin obsahujících trans-tuky, a aby profily byly založeny na obsahu veškerých tuků, nasycených tuků, soli a cukru. Navíc by měla být přísnější kritéria pro zařazování potravin do příslušných skupin. Např. ovocné a zeleninové produkty, na nichž by se uvádělo tvrzení, by měly obsahovat nejméně 70 g ovoce/zeleniny ve 100 g, obilné výrobky nejméně 90 g obilovin, snídaňové cereálie nejméně 70 g obilovin a mléčné produkty nejméně 80 % mléčného podílu (Komise navrhuje 50 %, některé členské státy 40 %).
V současné době je situace taková, že většina potravin splňuje kritéria stanovená Komisí, takže na všech potravinách by mohlo být tvrzení uváděno. Tento přístup netlačí výrobce k nutričnímu zlepšování. A zdravotní tvrzení přece nemá být uváděno na všech výrobcích. Výrobky, které kritéria pro zdravotní tvrzení nesplňují mohou být bez problému prodávány.
Pro sodík navrhuje BEUC limit 100 mg/100g (podle návrhu Komise: 400 mg), pouze u masných výrobků BEUC připouští 200 mg, protože podíl masných výrobků ve stravě není rozhodující.
Množství cukru v sýru chce BEUC snížit z 15 g na 6 g/100 g.
U výrobků z obilovin požaduje pro nasycené tuky limit 1,2 g a pro cukr 5 g/100 g. Pro snídaňové cereálie požaduje limit stejný jako pro ostatní cereálie, a sice 400 g/100 g a pro přidaný cukr 12, 5 g /100 g. Podle analýzy provedené BEUC těmto limitům vyhovují nejlepší výrobky, které jsou na trhu.
 
Zatímco spotřebitelské skupiny tlačí na snížení limitu pro sůl a tuk, některé členské státy naopak chtějí limity zvýšit. Pokud jde o cukr, chtějí některé státy sice snížit limit u snídaňových cereálií, ale zvýšit u ostatních skupin.
Na nátlak některých států byly v posledním návrhu zveřejněném 16. 12. 2008 některé hodnoty zvýšeny, ale ani tak to některým státům nestačí. byl podle požadavku Velké Británie a Dánsko požadují zvýšení limitu pro cukr ve snídaňových cereáliích z 15 na 25 mg/100 g, limit pro cukr v chlebu chce Belgie zvýšit na 500, Německo na 700 mg/100 g (podle návrhu Komise: 400 g).
Francie, Belgie a Finsko požadují vytvoření subkategorií pro některé typy pečiva.
Jeden návrh spočívá ve stanovení limitů v poměru k obsahu energie:
–         sodík 200 mg/100 kcal
–         tuky 1,5 g/100 kcal
–         cukr 6,5 g/100 kcal.
Sporný je limit pro sodík a tuk v sýru – Komise navrhuje 600 mg sodíku a 10 g tuku/100 g.
Nejednotné jsou názory na varování před vysokým příjmem beta-karotenu a lykopenu u kuřáků.
Členské státy většinou chtějí, aby bylo stanoveno konkrétní znění zdravotních tvrzení, ale s jazykovými variacemi. Pokud již bylo legislativně určité zdravotní tvrzení stanoveno (např. tvrzení týkající se fytosterolů v příslušném rozhodnutí), měla by se formulace používat nadále.
Většinou je požadováno, aby tvrzení nebylo omezováno konzumovaným množstvím a délkou konzumace určité potraviny, protože by to bylo pro spotřebitele zavádějící v případě, že spotřebovává různé výrobky téže kategorie.
Někteří nesouhlasí s používáním termínu „potřebný“ (needed) v tvrzeních, protože spotřebitel by se mohl domnívat, že taková potravina je bezpodmínečně nutná. Vhodnější je termín „důležitý“ (important). Mnozí jednoznačně odmítají formulace „může“, „mohlo by“ apod.
 
Další informace