Bezpečnost potravin

Besnoitióza: stanovisko EFSA

Vydáno: 12. 2. 2010
Autor:

Vzhledem k šíření nemoci se besnoitióza považuje za nově se objevující (emerging) nemoc v EU.

Panel pro zdraví a pohodu zvířat Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vypracoval vědecké stanovisko k besnoitióze skotu.
 
Epidemiologická data ukazují na to, že se v některých členských státech EU šíří v chovech skotu besnoitióza, která by se proto měla považovat ze nově se objevující nemoc v EU. Řada otázek týkajících se příčin a šíření tohoto onemocnění zůstává nezodpovězených. Existuje podezření, že B. besnoiti má heterogenní cyklus života. Rozhodující hostitel nebyl identifikován. U kopytníků je třeba objasnit vztah mezi B. besnoiti a jinými druhy Bosnoitia spp. Za šíření tohoto onemocnění je pravděpodobně odpovědný horizontální přímý a nepřímý přenos. Členovci, např. ovádovití a bzikavky mohou hrát roli přenosem B. besnoiti mechanicky z chronicky nebo asymptomaticky infikovaného skotu. Jako rezervoáry tohoto parazitu nelze přehlížet volně žijící přežvýkavce a pravděpodobně hlodavce.
 
Podle panelu pro zdraví a pohodu zvířat je nezbytné v endemických oblastech Evropy provádět šetření k objasnění závažnosti infikovaných zvířat a cest přenosu. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Bovine Besnoitiosis: An emerging disease in Europe (pdf, 134 kB, 15 stran)