Bezpečnost potravin

Bakteriofágy jako noví antimikrobiální činitelé pro bezpečnost potravin

Vydáno: 6. 10. 2008
Autor:

Američtí výzkumníci zkoumají bakteriofágy, které by se mohly stát novými nástroji ochrany čerstvé produkce před kontaminací patogenními bakteriemi, například Escherichia coli O157:H7.

     Mikrobiolog Manan Sharma z Laboratoře pro bezpečnost potravin Food Safety Laboratory Agentury pro zemědělský výzkum (ARS Agricultural Research Service) amerického ministerstva zemědělství v Beltsville v Marylandu v USA provádí výzkum bakteriofágů ve spolupráci s výzkumníky ze společnosti Intralytix, Inc. v Baltimore v Marylandu. Intralytix izoluje fágové viry a vybírá kandidáty pro další studium. Sharma testuje jejich schopnost infikovat a zabíjet bakterie.                                                                                

      Slovo „bakteriofág“, které znamená „požírač bakterií“, bylo vytvořeno mnohem dříve výzkumníky v Evropě. Tyto fágy jsou z hlediska požadavků na prostředí všudypřítomné a napadají pouze bakterie. Nemají žádné známé nepříznivé účinky na lidi, zvířata nebo prostředí.

     Zájem o bakteriofágy se rozmáhá s objevením organismů rezistentních vůči antibiotikům. Purifikované a intenzivně zkoumané viry, které Sharma testuje, mohou způsobit katastrofu na smrtících bakteriích, jako například Escherichia coli O157:H7, které způsobují onemocnění konzumentů. 

     Takové nové antimikrobiální látky by se mohly případně stát přínosem pro odvětví rychle rostoucí čerstvé produkce, které dodává balené plátkované ovoce a sáčkované saláty.

     Fágové se rozmnožují tím, že se dostávají do bakterií. Virová DNA je jimi injikována do buněk bakterálních hostitelů, kde řídí produkci potomstva fágů. Tyto fágy se pak prolomí ven z hostitelských bakteriálních buněk, čímž je usmrtí a pak se přemisťují do dalších bakteriálních buněk a infikují je.

     Sharma dokončil testování koktejlu fágů (ECP-100) na podchlazených vzorcích čerstvě nakrájených ananasových melounů. Tyto pokusy ukázaly, že ošetření fágy by mohla být účinná při likvidaci Escherichia coli O157:H v produkované komoditě. Tato ošetření snížila množství patogenů na vzorcích čerstvě nakrájeného ananasového melounu 100 krát oproti jejich množství na neošetřovaným kontrolním vzorkům.

     Testoval také fágy na hlavní cílové plodině: podchlazeném krájeném hlávkovém salátu. Výsledky ukazují, že ošetření bakteriofágy mohou likvidovat bakterie Escherichia coli O157:H7 na povrchu listové zeleniny ve stejném rozsahu jako na nakrájeném ananasovém melounu.

     Výzkumníci laboratoře ARS hodnotí prevalenci, diverzitu a kvantitu střevních bakterií vyskytujících se na plodinách. Hodnotí také, jak tyto patogeny na sebe vzájemně působí, reagují s čerstvými produkty v pěstebním prostředí, aby se dozvěděli, jak lze zabraňovat nemocem pocházejících z potravy. Tato nová zjištění zvyšují pochopení způsobů, kterými by bakteriofágy mohly dále zlepšovat bezpečnost potravin.

Agricultural Research, vol. 56, 2008, č. 6, str. 15