Bezpečnost potravin

Bakterie rodu Salmonella jsou nejčastějšími původci epidemií z potravin v EU

Vydáno: 12. 12. 2019
Autor: KM EFSA

Výroční zpráva o trendech a zdrojích zoonóz v EU v roce 2018 zpracovaná EFSA a ECDC

Téměř každá třetí epidemie onemocnění způsobených potravinami v EU v roce 2018 byla způsobena bakteriemi rodu Salmonella. To je jedno z hlavních zjištění výroční zprávy o trendech a zdrojích zoonóz zveřejněné dnes Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
V roce 2018 bylo v EU zdokumentováno 5 146 epidemií, které zasáhly 48 365 lidí. Za epidemii onemocnění způsobenou potravinou je považován incident, při kterém min. dva lidé onemocní po požití stejné kontaminované potraviny.
Slovensko, Španělsko a Polsko ohlásily 67 % z 1 581 epidemií způsobených bakteriemi rodu Salmonella. Tyto epidemie byly většinou spojeny s konzumací vajec.
„Zjištění z posledního celoevropského průzkumu veřejného mínění (Eurobarometer) ukazují, že pouze méně než jedna třetina Evropanů řadí otravy způsobené bakteriemi mezi pět nejobávanějších nebezpečí z plynoucích potravin. Počet hlášených epidemií ukazuje, že je nutné zvýšit povědomí spotřebitelů o tomto nebezpečí, neboť mnohým onemocněním původem z potravin je možné předejít zlepšením hygieny při manipulaci a přípravou potravin“, říká Marta Hugas, vedoucí vědecká pracovnice EFSA.
Po kampylobakterióze (246 571 případů), byla v roce 2018 druhou nejčastější gastrointestinální infekcí u lidí v EU salmonelóza (91 857 případů).

Počty případů západonilské horečky a STEC byly neobvykle vysoké
Zdaleka nejvyšší nárůst počtu onemocnění byl zaznamenán v roce 2018 u západonilské horečky. Počet případů byl u tohoto zoonotického onemocnění, přenášeného komáry, byl 7x vyšší, než v roce 2017 (1 605 vs. 212 případů) a překonal celkový počet případů zaznamenaných mezi lety 2011-2017.

„Důvodům takového nárůstu počtu případů v roce 2018 zatím nerozumíme. Víme, že faktory jako teplota, vlhkost vzduchu či dešťové srážky ovlivňují sezónní aktivitu komárů a mohou v počtu případů hrát roli. Zatímco předpovědět, jaká bude situace v dalších letech, neumíme, víme, že virus západonilské horečky aktivně cirkuluje v mnoha zemích EU a způsobuje onemocnění lidí, koní a ptáků. ECDC zvyšuje zemím EU svou podporu v oblasti sledování, připravenosti, komunikace a řízení vektorů“, říká vedoucí vědecký pracovník ECDC Mike Catchpole.
Nejvíce místně získaných případů západonilské horečky bylo zaznamenáno v Itálii (610), Řecku (315) a Rumunsku (277). V České republice a Slovinsku byly hlášeny první případy onemocnění od roku 2013. Itálie a Maďarsko také zaznamenaly v posledních letech nárůst počtu případů onemocnění západonilskou horečkou u koní a dalších koňovitých.

Shigatoxigenní E. coli (STEC) byla v roce 2018 třetím nejběžnějším původcem onemocnění z potravin s 8 161 případy. S 37 % nárůstem proti roku 2017 nahradila na třetím místě yersiniózu, což však může být vysvětleno rozšiřováním nových laboratorních technologií, které umožňují snadněji detekovat sporadické případy tohoto onemocnění.

Počet lidí nakažených listeriózou byl v roce 2018 podobný jako rok před tím (2 549 v roce 2018, 2480 v roce 2017). V posledních více než deseti letech se nicméně počet případů zvyšuje. Mezi zoonotickými onemocněními sledovanými touto zprávou má listerióza největší podíl případů končících hospitalizací (97 %) a také největší počet úmrtí (229), což z tohoto onemocnění dělá nejvážnější onemocnění původem z potravin.

Zpráva take zahrnuje data o dalších původcích: Mycobacterium bovis, Brucella, Yersinia, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma, vzteklina, Coxiella burnetii (Q horečka) a tularemie.

Zpráva o zoonózách v EU v roce 2018

* přenosného mezi člověkem a zvířetem

Zdroj: EFSA