Bezpečnost potravin

Bakterie Pediococcus pentosaceus: technologické aditivum do siláží

Vydáno: 22. 2. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti technologického aditiva, zlepšujícího silážování.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–FEEDAP) posuzoval bezpečnost a účinnost technologického aditiva přidávaného do siláží založeného na jediném kmeni  Pediococcus pentosaceus (DSM 16244). Žádost podala společnost Lactosan GmbH&Co.KG (Rakousko). Byla posuzována bezpečnost pro cílová zvířata, konzumenty, uživatele a pro životní prostředí.
(Prvotní schválení aditiva  Pediococcus pentosaceus (DSM 16244), v kategorii technologická aditiva, funkční skupina – aditiva do siláží, je v Nařízení EK č. 1831/2003. Aditivum je prášek přimíchaný v minimální dávce 1×105 CFU/g čerstvého silážovaného materiálu pro všechny živočišné druhy.)

Pediococcus pentosaceus je považován EFSA za vhodný pro QPS (kvalifikované presumce bezpečnosti) přístup. Proto nebyl požadován žádný specifický důkaz bezpečnosti než potvrzení nepřítomnosti  ukazatelů rezistence vůči antibiotikům lidsky a veterinárně klinicky důležitým a bezpečnost pro uživatele.
Byla stanovena identita kmene Pedioccus pentosaceus (DSM 16244) a žádná rezistence vůči antibiotikům nebyla objevena.

EFSA-FEEDAP došel k závěru, že použití kmene Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) při výrobě siláže je považováno za bezpečné pro cílové druhy zvířat, pro konzumenty produktů ze zvířat krmených takto upravenou siláží a pro životní prostředí.
Aditivum má kapacitu zlepšit produkci siláže snížením pH a zvýšením konzervace (ochrany) suchého materiálu.
Minimální doporučená dávka aditiva je 1×108  CFU/kg píce.

Příloha: Scientific Opinion on the safety and efficacy of Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) as a feed additive for all animal species

Zdroj: EFSA