Bezpečnost potravin

Bakterie Pantoea agglomerans v biologické ochraně proti bakteriálním chorobám

Vydáno: 23. 7. 2008
Autor:

Kmen bakterie Pantoea agglomerans 48b/90 produkuje sekundární metabolity působící proti některým fytopatogenním bakteriím; předmětem dalšího výzkumu je charakteristika a objasnění role těchto látek v antagonistických vztazích.

Kmen bakterie Pantoea agglomerans 48b/90 byl izolován jako epifyt z listů rostlin sóji. Skríning ukázal široké spektrum účinnosti – jak proti grampozitivním, tak i gramnegativním bakteriím. Zvláště zajímavá je přitom aktivita proti fytopatogenním bakteriím Erwinia amylovora (původce spály růžovitých), Pseudomonas syringae pv. glycinea (původce spály sóji), Agrobacterium tumefaciens (původce nádorů) a Xanthomonas campestris pv. campestris (původce hnědé bakteriózy košťálovin).
Pantoea agglomerans 48b/90 není fytopatogenní a představuje potenciální organismus biologické ochrany. Tvorba antibiotické účinné látky již byla prokázána. Cílem výzkumných prací je vedle charakteristiky sloučeniny také objasnění role této dosud neznámé látky v antagonismu.
Dosud bylo zjištěno, že aktivita této sloučeniny není inhibována proteinogenními aminokyselinami a hydrolyzátem kaseinu. Další vlastností účinné látky je tolerance vůči vysokým teplotám (80 °C, 10 min) a odolnost vůči kyselinám, zásadám a působení proteáz a ß-laktamázy II z Bacillus cereus.