Bezpečnost potravin

Bakteriální toxiny – současný stav

Vydáno: 13. 4. 2007
Autor: pospisilova

Jsou popsány různé typy alimentárních bakteriálních toxikóz spojených se stravováním.

Jsou popsány hlavní příčiny bakteriálních alimentárních otrav, a to stafylokokové enterotoxikózy, otravy vyvolané kmeny Clostridium perfringens (u nás prakticky již nezaznamenávané), otravy vyvolaná kmeny Vibrio parahaemolyticus, dále botulismus, a konečně nespecifické toxikózy, které mají svoji příčinu v metabolické aktivitě některých saprofytických bakterií v potravinách. Jednotlivé skupiny toxikóz jsou popsány a uveden jejich výskyt, působení a produkce štěpů s toxickým účinkem, např. biogenní aminy. Riziko hrozí u nevhodně skladovaných potravinových surovin, kde pozdější tepelné ošetření sice likviduje vlastní bakterie, ale nikoliv jejich toxiny vzniklé předcházející metabolickou činnosti těchto mikroorganismů.