Bezpečnost potravin

Bakteriální test pro ovocné a zeleninové šťávy

Vydáno: 6. 6. 2007
Autor: pospisilova

K identifikaci bakterie rodu Alicyclobacillus byla použita metoda sekvencování DNA a IČ spektroskopie.

Na University of Missouri-Columbia byl vyvinut nový bakteriální test, který by mohl britským výrobcům pomoci zlepšit kvalitu ovocných a zeleninových šťáv. K identifikaci bakterie rodu Alicyclobacillus (bakterie, které se do šťáv dostávají s ovocem kontaminovaným při kontaktu s půdou, způsobující kažení projevující se nepříjemným pachem) byla použita metoda sekvencování DNA a IČ spektroskopie. Tímto postupem byl Alicyclobacillus identifikován během necelé hodiny v jablkách, karotce, rajčatech, pomerančích, hruškách, tropickém ovoci a směsích šťáv. Ve spolupráci s předními světovými odborníky pak byl vypracován rychlý a spolehlivý test na Alicyclobacillus. Přítomnost Alicyclobacillu v šťávě může spotřebitel zjistit až po otevření obalu a napití, a i když změna chuti, kterou Alicyclobacillus způsobí není zdraví škodlivá, mohou výrobcům vznikat značné finanční ztráty. Současné testy na Alicyclobacillus jsou značně časově náročné a mohou trvat i týden. Nová metoda významně zkracuje dobu potřebnou k provedení testu a omezuje tak možnost kažení výrobku, což se následně promítne do postoje spotřebitele a zvýšení jeho důvěry k výrobku. Na základě výsledků rychlého a spolehlivého bakteriálního testu je možno bezprostředně najít inkriminovaný výrobek a zajistit nápravu.