Bezpečnost potravin

Bactrocera zonata: škůdce ovoce zavlečen do EU

Vydáno: 13. 5. 2007
Autor: pospisilova

Škůdce zavlečen z Egypta do Španělska, které provedlo analýzu rizika z jeho výskytu. Stanovisko EFSA.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal stanovisko k nebezpečnému organismu Bactrocera zonata (peach fruit fly, vrtule), jehož přítomnost zjistily kontrolní orgány ve Španělsku a to v zásilce citrusových plodů z Egypta. EFSA potvrdil názor španělských expertů, že zavlečení tohoto škůdce, který se v EU v současné době nevyskytuje, by mohlo mít negativní důsledky pro produkci v oblasti Středomoří, a je proto zapotřebí přijmout nezbytná opatření.
Uvedená vrtule napadá zralé plody, které se v důsledku toho stávají nepoživatelné. Zaměřuje se hlavně na broskve, mango a guavu, přičemž potenciálně může být zasažena řada dalších druhů ovoce v EU.
V legislativě se uvádí Bactrocera zonata jako škodlivý organismus a členské státy EU musí zamezit jeho zavlečení a šíření v EU a, pokud je to nezbytné, musí se přijmout ochranná opatření (směrnice Rady 2000/29/ES).
O uvedeném škůdci se diskutovalo také v rámci EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation),  neboť jeho usídlení a rozšíření by mělo značný ekonomický dopad pro středomořský region. Mohlo by dojít k ohrožení exportu ovoce z jižních států EU.
Regulační opatření navržené Španělskem zahrnuje povinné ošetření rostlin před exportem, posílení inspekce v místech vstupu zásilek a u cestujících zákaz přepravy ovoce. Experti EFSA doporučili zvolit vůči uvedenému organismu systematičtější přístup, který je kombinací několika postupů, čímž se dosáhne většího účinku, např. zamezení páření vychytáváním samčích jedinců pomocí návnad.
Organismus Bactrocera zonata byl úspěšně vyhuben v některých regionech, např. v Kalifornii a Izraeli, kde byl jeho výskyt v dřívějších letech kritický.
Stanovisko EFSA bylo předáno Evropské komisi a bude se o něm diskutovat s členskými státy ve Stálém výboru pro zdraví rostlin (Standing Committee on Plant Health), který rozhodne o vhodných kontrolních opatřeních. Úplný text stanoviska EFSA je v příloze.