Bezpečnost potravin

Australské stránky o glykemickém indexu a výsledky britské studie

Vydáno: 15. 1. 2009
Autor:

Austrálie podporuje konzumaci potravin se sníženým GI. Britská studie však nepotvrdila ani vliv stravy se sníženým GI na sytivost a snížení apetitu, ani snížení hmotnosti obézních žen.

Stravování podle glykemického indexu má podle dostupných studií (podle meta-analýzy provedené v r. 2008) příznivý vliv na osoby s poruchami metabolismu glukózy. Podle jiných studií zaměřených na zdravé osoby se snížení GI projeví snížením hmotnosti, především u obézních osob.
V Austrálii byly pro zvýšení informovanosti spotřebitelů ohledně GI zřízeny speciální webové stránky, které uvádějí hodnoty GI u různých potravin, způsoby testování, informace o označování GI speciálním symbolem.
Úřad pro bezpečnost potravin Austrálie a Nového Zélandu FSANZ ve zprávě vydané v dubnu 2008 k problematice používání výživových a zdravotních tvrzení (Final Assessment Report – Review on draft standards on Nutrition, Health and Related Claims) navrhuje pro účely označování potravin stanovit kategorie:
„nízký GI“ – do 55 včetně
„střední GI“ – 56 – 69
„vysoký GI“ – od 70.
V Austrálii byl program zaměřený na označování GI vyhlášen již v r. 2002. Za tím účelem byla zřízena organizace Glycemic Index Ltd, jejímiž členy jsou univerzita v Sydney, společnost Diabetes a Australia, Juvenile Diabetes Research Foundation.
Food Australia, 60, 2008, č. 8, s. 364
 
Některé z krátkodobě prováděných studií v posledních letech poukazují na to, že strava s nízkým GI má vyšší a déletrvající sytivost, což vede ke snížení příjmu energie, a tím hubnutí. Vysvětluje se to zvýšenou oxidací zásob energie. Avšak nepotvrzují to všechny studie. Rozdíly ve výsledcích studií mohou být způsobeny nedostatečnou přesností specifikace stravy s vysokým, resp. nízkým GI.
V britské intervenční studii prováděné v MRC Human Nutrition Research, které se zúčastnilo 19 zdravých žen obézních nebo s nadváhou nebylo potvrzeno, že by konzumace potravin se sníženým glykemickým indexem měla krátkodobě vliv na snížení chuti k jídlu a snížení příjmu energie nebo dlouhodobě na hmotnost a podíl tuku v těle. Po dobu dvakrát 12 týdnů byl porovnáván vliv sacharidických potravin (předpokládá se, že sacharidy tvoří 60 % energie stravy) s nízkým, resp. vysokým GI nezávisle na jiných složkách stravy. Ženy byly ve věku 34 až 65 let s BMI 25,6 až 46,7 kg/m2 a podílem tuku 38,8 až 52,6 %. Na počátku studie byla hladina inzulinu v plasmě na lačno nad 50 pmol/l. V každé fázi byly měřeny antropometrické údaje a několik dní před začátkem studie a v posledním týdnu byl zdokumentován příjem energie podle stravy uvedené ženami a byla testována jejich chuť k jídlu. Na konci byla opět provedena analýza krve před a po konzumaci definované snídaně.
V první polovině 12týdenní studie ženy zařazovaly do své stravy nejméně třikrát denně potraviny s nízkým GI ve druhé fázi potraviny s vysokým GI. Ve fázi s nízkým GI doplňovaly ženy nepatrně více svou stravu o cukry a neškrobové polysacharidy. Výsledky neprokázaly vliv GI na pocit nasycení nebo na hmotnost či obsah tělesného tuku.